SN Stolarija

Ulazna vrata - Alumil

Termički izolovan sistem za ulazna vrata SUPREME SD77

SUPREME SD77

Sistem omogućava mogućnost izrade višestrukih konstrukcija kombiniranih sa aluminijumskim pločama ili sa ispunom od stakla.

Termički izolovan sistem za ulazna vrata SUPREME SD95

SUPREME SD95

Sistem obuhvata kompletan raspon profila sa termoprekidom i ravnim dizajnom za potpuno poravnate konstrukcije koje nude visoku funkcionalnost.

Toplotno izolovana ulazna vrata SD115

SUPREME SD115

Sistem SUPREME SD115 Pivot pruža izvanredan novi osećaj osvetljenja i veze između unutrašnjeg i spolja[njeg okruženja, čineći sistem jedinstvenim po konceptu i dizajnu.

Okretni termički izolovan sistem SMARTIA M11000

SMARTIA M11000

SMARTIA M11000 je izolovani aluminijumski sistem koji može da reši širok raspon različitih potreba za aluminijumskim ulaznim vratima sa zadovoljavajućim performansama.

Okretni termički izolovan sistem SMARTIA M15000

SMARTIA M15000

SMARTIA M15000 je jedan od najsavremenijih termički neizolovanih aluminijumskih sistema koji služi širokom izboru različitih ulaznih vrata sa zadovoljavajućim performansama.

Okretni termički neizolovan sistem SMARTIA M15000 BR

SMARTIA M15000 BR

SMARTIA M15000 BR je protivprovalni sistem koji je idealan za izradu visoko sigurnosnih ulaznih vrata i sigurnosnih kaveza.

Okretni termički neizolovan sistem SMARTIA M15000 RS

SMARTIA M15000 RS

SMARTIA M15000 RS je okretni sistem pogodan za izradu ulaznih vrata. Ima poseban dizajn za sprečavanje sirenja dima ili mirisa na specifična zaštićena područja zgrada

Toplotno izolovana ulazna vrata MD67

SMARTIA MD67

Prepoznatljiv po svom modernom dizajnu i visokim performansama, sistem pruža mogućnost izrade ulaznih vrata sa panelima ili staklenim ispunama.

Termički izolovan sistem za ulazna vrata M20000

COMFORT Μ20000

COMFORT Μ20000 je termički izolovan sistem za izradu ulaznih vrata robusnih konstrukcija sa zadovoljavajućom termičkom izolacijom i visokim stepenom sigurnosti.

Termički izolovan sistem za ulazna vrata M940

COMFORT M940

COMFORT M940 je ekonomičan i lagan neizolovani ssistem za izradu ulaznih vrata bez ugrožavanja performansi i dostupan je u različitim rešenjima.

Termički izolovan sistem za ulazna vrata M940

COMFORT M940

COMFORT M940 je ekonomičan i lagan neizolovani ssistem za izradu ulaznih vrata bez ugrožavanja performansi i dostupan je u različitim rešenjima.