SN Stolarija

Okretni termički izolovan sistem ALUMIL SUPREME S77 PHOS

/ Opis

Sistem ALUMIL SUPREME S77 PHOS nudi alternativu za okvire sa skrivenim krilom i spojnicama. Ova verzija idealna je za povećanje prirodnog svetla zahvaljujući značajno smanjenoj vidljivoj širini aluminijuma. Sistem nudi visoku termičku izolaciju i vodonepropustljivost što u kombinaciji sa visokim stepenom redukcije zvuka ga čini idealnim za najzahtevnije projekte.

/ Prednosti

 • Povećano prirodno svetlo thanks to the system's minimal design
 • Visoka ušteda zahvaljujući izuzetnim termičkim performansama
 • Jednostavnost upotrebe i visoka funkcionalnost
 • Visok stepen sigurnosti
 • Izuzetna zvučna izolacija
 • Jednostavnost pristupa osobama sa posebnim potrebama i deci
 • Širok izbor tipologija i rešenja
 • Specijalna rešenja za hotele
 • Povećana statička stabilnost u slučaju teških vremenskih uslova
 • Izuzetan kvalitet sa sertifikovanim performansama
 • Jednostavnost upotrebe i visoka funkcionalnost.

/ Opšti

TIPOVI PROZORA Okretno/nagibni
TERMIČKA IZOLACIJA Da
SPOLJAŠNJI OBLICI Ravno

/ Tehnički

DUBINA RAMA 77 mm
TEZINA KRILA do 180 Kg
MINIMALNA VIDLJIVA VISINA ALUMINIJUMA 67 mm
MINIMALNA VIDLJIVA SRINA ALUMINIJUMA NA SREDISNJEM VERTIKALNOM STUBU (ADJOINING PROFILE) 69 mm
TIP STAKLA Dvokrilni-trokrilni
MAKSIMALNA DEBLJINA STAKLA/STAKLO PAKETA 30 mm - 45 mm
MEHANIZAM Euro-žleb, Euro-jezgro
METOD ZAPTIVANJA Po obimu na 3 nivoa sa EPDM & penom EPDM gumama
MINIMALNA VISINA PRAGA 13 mm
VRSTA TERMICKE IZOLACIJE Poliamid 40 mm širine, Kooltherm, izolaciona pena

/ Performanse

Uf from 1,3 up to 2,1 W/m²K
VODONEPROPUSTLJIVOST CLASS E1500
PROPUSTLJIVOST VAZDUHA CLASS 4
OTPORNOST NA UDAR VETRA C4/B4

/ Karakteristike

vrste tipologija Za sve okretno/nagibne tipologije
Sve dostupne tipologije
Jednokrilni okretno-nagibni (skriveno krilo)
Jednokrilni okretno-nagibni (skriveno krilo)
Jednokrilni okretno-nagibni sa niskim pragom (skriveno krilo)
Jednokrilni okretno-nagibni sa niskim pragom (skriveno krilo)
Dvokrilni okretno-nagibni (skriveno krilo)
Dvokrilni okretno-nagibni (skriveno krilo)
Dvokrilni okretno-nagibni prozor sa niskim pragom (skriveno krilo)
Dvokrilni okretno-nagibni prozor sa niskim pragom (skriveno krilo)
Jednokrilni okretno-nagibni sa fiksnim svetlarnikom (skriveno krilo)
Jednokrilni okretno-nagibni sa fiksnim svetlarnikom (skriveno krilo)
Dvokrilni okretno-nagibni prozor sa fiksnim svetlarnikom sa gornje strane
Dvokrilni okretno-nagibni prozor sa fiksnim svetlarnikom sa gornje strane
Dvokrilni okretno-nagibni prozor sa zaštitom od sunca (skriveno krilo)
Dvokrilni okretno-nagibni prozor sa zaštitom od sunca (skriveno krilo)

/ Galerija

/ Preseci