SN Stolarija

Schüco ADS 70 HD

/ Schüco vrata ADS 70 HD (Heavy Duty) za velike formate

/ Prednosti

 • Uska vizuelna širina profila od 147 mm
 • Moguće rešenje ravnog praga za gradnju bez barijera kao i promenljive oslone tačke
 • Izuzetno robusno i dugotrajno
 • Mnogobrojne varijante izvođenja: 1-/2-krilni, sa unutrašnjim i spoljašnjim otvaranjem, antipanik-vrata
 • Pogodna za primenu kod visokofrekventnih ulaza i izlaza
 • Protivprovalna zaštita do klase RC3
 • Komforna visina prolaza 3000 mm
 • Maks. težina krila: 200 kg
 • Moguća gradnja krila sa ispunom koja prekriva krila
 • Moguća integracija u Schüco fasadne sisteme
 • Moguća integracija u automatizaciju zgrade

Schüco vrata ADS 70 HD (Heavy Duty) povezuje izuzetna termoizolacija i pružaju velike mogućnosti u slobodi konstruisanja i veliki broj varijanti.

Aluminijumski sistem vrata od Schüco pružaju izuzetno visoku meru efikasnost i fleksibilnosti.

Dvokrilna  puna panik-vrata sa RC2 sa automatskim zaključavanjem Schüco InterLock (višestruko zaključavanje sa više brava, opcionalno sa A-otvaračem)

Pre svega kod javnih objekata postrojenja Schüco vrata pružaju stabilnost pri visokoj frekvenciji i velikim širinama otvaranja.