SN Stolarija

Schüco ADS 75.SI

/ Schüco vrata ADS 75.SI (Super Insulation) – serija vrata sa izuzetnom termoizolacijom

/ Prednosti

 • Uska vizuelna širina od 147 mm
 • Moguće rešenje ravnog praga za gradnju bez barijera kao i promenljive oslone tačke
 • Mnogobrojne varijante izvedbe: 1-/2-krilna sa unutrašnjim i spojašnjim otvaranjem, antipanik-vrata
 • Profili krila vrata bez smicanja spoja sa preciznim spajanjem (za umanjenje bimetalnog efekta)
 • Komforna visina prolaza do 2500 mm
 • Protivprovalna zaštita do klase RC3
 • Maks. težina krila 150 kg
 • Maks. 500.000 ciklusa ispitivanja shodno EN 12400
 • Moguća izrada obrtnog profila krila
 • Moguća gradnja krila vrata gde su krila pokrivenom ispunom
 • Moguća integracija u Schüco fasadne sisteme
 • Moguća integracija u automatizaciju zgrade

Schüco vrata ADS 75.SI (Super Insulation) povezuje izuzetna termoizolacija i pružaju velike mogućnosti u slobodi konstruisanja i veliki broj varijanti.

 

Različite varijante dizajna  – na primer u verziji SL (Soft Line), Residential Line (RL)  ili kao Heavy Duty vrata (HD) – dozvoljavaju mnogobrojne varijante konstruisanja za spoljašnjost građevine. Zahvaljujući opcionalnim opremama mogu se koristiti kao multifunkcionalna vrata i umrežiti u obezbeđenje i automatizaciju zgrade.