SN Stolarija

Schüco ADS 80 FR 30 / EI30

/ Schüco vrata ADS 80 FR 30 za 30 minuta otpornost od požara

/ Prednosti

 • Uski vizuelni izgled
 • Kompletno ispitan program vrata-zid, uklj. okovi
 • Stabilni petokomorni profili dubine ugradnje 80 mm
 • Unutrašnja visina prolaza vrata dozvoljena do 2988 mm
 • Maksimalne dimenzije stakla 1400 mm x 3000 mm
 • Moguća visina elemenata do 4500 mm
 • Brzo stezno pričvršćenje okova
 • Primenljive kvake od nerđajućeg čelika
 • Multifunkcionalna vrata za zaštitu od vatre i dima kao i protivprovalna zaštita do RC 3
 • Moguća kontrola prilaza i osigurač za vrata za prinudni izlaz
 • Racionalna izrada zbog varijanti vrata bez protivpožarnih izolatora
 • Moguće varijante bez stezanja

Schüco vrata ADS 80 FR 30 ispunjavaju sve zahteve protivpožarnih klasa EI30 kao i EW30.

Serija se sastoji od 5 –komornih šupljih profila sa dubinom ugradnje od 80 mm, pogodna i za velike unutrašnje dimenzije prolaza.

 

Schüco vrata ADS 80 FR 30 se mogu realizovati i za dodatne zahteve bezbednosti i automatizacije objekata:  protivprovalna zaštita do RC 3, antipanik funkcija, bezbednost od ispadanja, kontrola prilaza i zvučna izolacija.

Schüco vrata ADS 80 FR 30 se mogu realizovati kao vrata bez zatvaranja. Pored toga omogućava primenu i profilno integrisanih zatvarača vrata sa funkcijom slobodnog hoda. Vrata bez zatvaranja mogu bez ikakvih problema koristiti mala deca i starija lica.