SN Stolarija

Schüco AWS 70.HI

/ Schüco AWS 70.HI je sistem sa mnogobrojnim mogućnostima!

/ Prednosti

 • Izvanredna toplotna izolacija kod dubine profila od 70 mm: Uf-vrednost od 1,6 W/(m²K) (vizuelna širina 117 mm)
 • Opcionalno, kao krilo koje se otvara ka spolja ili kao okretno-nagibno-kip- za teške, velike elemente.
 • Širok asortiman profila uključujući dizajnske sisteme:
 • - Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line)
 • - Schüco AWS 70 SL.HI (Soft Line)
 • - Schüco AWS 70 ST.HI (Steel Contour)
 • Kompatibilan programu vrata Schüco ADS
 • Sad uspešno ispitan i kao zaštitni prozori od lavina shodno ÖNORM B 5301, klasa opterećenja LS 15!
 • Kvalitetan sistem prozora sa obimnim varijantama rešenja.
 • Sistemi prozora Schüco AWS sa dubinom profila od 70 mm spajaju dobro toplotnu izolaciju sa jedinstvenim prednostima aluminijuma: dugovečnost i robusnost, uzak vizuelni izgled kao i veliki izbor dizajna.
 • Pored rešenja sa otvaranjem ka spolja ili rešenja za prozorska vrata bez barijera u standardnoj seriji Schüco prozora AWS 70.HI, stoji za ovu dubinu profila i za specijalne dizajnske zahteve obimna paleta rešenja na raspolaganju.
 • Bilo da se radi o SoftLine (SL) konturama krila za meko vođene linije, zakošene spoljne konture Schüco prozora AWS 70 RL.HI ili uska „čelična kontura" sistema Schüco prozor AWS 70 ST.HI, ovim se mogu optički naglasiti akcenti.

Dokazana serija aluminijumskih prozora  visoke toplotne izolacije Schüco AWS 70.HI opremljena je specijalno za visoke zahteve zaštite od lavina i uspešno ispitana od strane akreditiranog austrijskog ispitnog i kontrolnog mesta  Holzforschung Austria i potvrđen kao prozor bezbedan od lavina shodno ÖNORM B 5301, klasa opterećenja LS 15.

Ispitan je trodelni element, koji se sastoji od dvoje dvokrilnih prozorskih vrata (Standard obrtno-kip krilo kao i obrtni-kip-element  „bez barijera“ i jedno čvrsto zastakljenje. U oba elementa je primenjen Schüco -obrtni-kip- sistem okova. Između dva elementa vrata ugrađeno je čvrsto zastakljenje.