SN Stolarija

Schüco AWS 70 ST.HI

/ Schüco AWS 70 ST.HI - prozorski sistem s mnogo mogućnosti

​Sistemi prozora Schüco AWS sa dubinom profila od 70 mm spajaju dobro toplotnu izolaciju sa jedinstvenim prednostima aluminijuma: dugovečnost i robusnost, uzak vizuelni izgled kao i veliki izbor dizajna.

/ Prednosti

  • Konstruktivna serija sa ugaonim spoljnim konturama u optici antičkih metalnih prozora
  • Takođe i u unutrašnjoj oblasti stvaraju ugaone konturne staklene lajsne prohodnu optiku
  • Poboljšana topotna izolacija kod dubine profila od 70 mm
  • Kompatibilno sa asortimanom profila standardne serije Schüco AWS 70.HI
  • Kompatibilno sa programom vrata Schüco ADS
  • Uf-vrednost od 1,6 W/(m²K) pri širini od 70 mm
  • Schüco TipTronic do 160 kg

Pored rešenja sa otvaranjem ka spolja ili rešenja za prozorska vrata bez barijera u standardnoj seriji  Schüco prozora AWS 70.HI,  stoji za ovu dubinu profila  i za specijalne dizajnske zahteve obimna paleta rešenja na raspolaganju.

Bilo da se radi o SoftLine (SL) konturama krila za meko vođene linije, zakošene spoljne konture Schüco prozora AWS 70 RL.HI ili uska „čelična kontura“ sistema Schüco prozor AWS 70 ST.HI, ovim se mogu optički naglasiti akcenti.