SN Stolarija

Schüco FW60+.HI

/ Toplotna izolacija i statika kombinovano

/ Prednosti

  • Uska vizuelna širina profila od 60 mm
  • Moguća velika širina rastera i visina ugradnje sa težinama stakla do 600 kg
  • Obiman program zaštitnih omotača nudi izvanredne varijante dizajna za različite izražaje fasade, npr.
  • Zavrnuti zaštitni omotači, ravni zaštitni omotači ili sa metalnom optikom
  • FW 60+.HI se može izraditi i sa horizontalnim ili vertikalnim naglašavanjem
  • Moguća zaštita od vatrenog oružja, potivprovalna zaštita i zaštita od eksplozije
  • Primenljiva i kao protivpožarna fasada (. BF) (EI30 i EI60)
  • Proveren uređaj za zaštitu od groma (gromobran) skriven u fasadni sistem
  • Moguće izgraditi transparentne krovove u svim formatima

Sa praktično dokazanim toplotno izolovanim fasadnim sistemom vert.-horz.prečka Schüco FW 60+.HI mogu se koncepcijski i konstruktivno suvereno realizovati sasvim različite vertikalne fasade i transparentni krovovi – pre svega sa velikim širinama rastera i visini ugradnje, kako segmentirana na spolja tako na unutra.

Oblici krova: jednostrešni krov; široko razapeti lukovi za velike objekte za npr. tržne centre ili upravne zgrade.

Varijante sistema .SI (Super Insulation) – vidi tamo – ne ostvaruju samo vizionarski održavanje aktuelnih standarda uštede energije, već ih delimično prevazilazi jasno već danas sa Uf-vrednosti do 0,7 W/m²K. Tako da su moguće viseće fasade od aluminijuma primenljive i u pasivnim kućama.

Sistem Schüco FW 60+ CW za hladno-toplo fasade pogodne su za prijem svih glatkih i površinskih ispuna i sadrže komponente za priključivanje na zid kao i pričvršćivanje donje konstrukcije.