SN Stolarija

Schüco kontrola prilaza

/ Schüco DCS Modul Fingerprint Bluetooth – komforno upravljanje mrežom preko aplikacije

/ Prednosti

 • Bluetooth low-energy-primena
 • Integracija u okvir vrata ili krilo vrata nudi harmoniziranu ukupnu sliku; opcionalno montaža na panele ili malter
 • Red dot i IF design award – nagrade za izvanredan dizajn
 • Tri oblasti primene – jedna optika: osigurač za vrata za prinudni izlaz, kontrola prilaza i komunikacija vratima
 • Kompatibilne komponente sistema upravljanja vratima Schüco DCS
 • Može se kombinovati sa Schüco DCS komunikacijom sa vratima i Schüco DCS osiguračem za vrata u za prinudni izlaz
 • Dva priključka se mogu slobodno konfigurisati, npr. za otvaranje vrata i alarmni uređaj
 • Bezbedni fingerprint-algoritmi za identifikaciju korisnika
 • Čitač se "venčava " sa upravljačkom jedinicom; komunikacija između čitača i upravljačke jedinice se obavlja šifrovano
 • AP na nemačkom i engleskom jeziku
 • Schüco DCS Fingerprint zamenljiv sa Schüco DCS Fingerprint Bluetooth
 • Kablovske žice prethodno konfekcionirana za najjednostavniju instalaciju
 • Princip utikač-utičnica: između komponenti nije potrebno ožičavanje

Komforno, bezbedno i blagovremeno – pomoću novog modula Fingerprint Bluetooth nudi sistem upravljanja vratima  Schüco DCS atraktivno proširenje svoje funkcionalne palete za oblast kontrole prilaza. Upravljanje sledi ugodno pomoću iOS- ili android-App: npr. postavljanje, izmena ili brisanje korisničkih profila.

Schüco DCS Modul Fingerprint Bluetooth se može pored DCS RFID- ili Codemodul koristiti i povezuje se pomoću jednostavne veze utika-utičnica sa upravljačkim uređajem. Update firminog programa se može ostvariti jednostavno i brzo preko  aplikacije.