SN Stolarija

Schüco osigurač vrata za prinudni izlaz

/ Osigurač vrata za prinudni izlaz je konstruktivno ispitan

Sa DCS-osiguračem vrata za prinudni izlaz i modulima prekidački ključ, taster u slučaju opasnosti i znakom upozorenja Schüco nudu sertifikovanu bezbednosnu tehniku odgovarajućeg izgleda. Pored toga ispunjava smernice za električne sisteme zaključavanih vrata na izlazima za spašavanje (EltVTR) i sa osvetljenom tablom za taster za slučaju opasnosti odgovara prednacrtu EN 13637.

/ Prednosti

  • Ispunjavanje nadležnih smernica za električne sisteme zaključavanja vrata i izlaza za spašavanje (EltVTR)
  • Osigurač za vrata za spašavanje i prinudni izlaz
  • Bezbedno umreženje u sistem
  • Kao pojedinačna vrata ili umreženo postrojenje
  • Moguća kombinacija sa Schüco DCS kontrolom prilaza