SN Stolarija

SMARTIA M6 je izolovano rešenje sistema zid zavesa za čvrste konstrukcije

/ Opis

SMARTIA M6 je kompletan izolovani sistem za zid zavesa, koji je idealan za robusnu konstrukciju i može efikasno da ispuni sve arhitektonske zahteve, kao na primer kreiranje velikih okvira.

/ Prednosti

  • Poboljšanje prirodnog osvetljenja zahvaljujući dizajnu sistema
  • Visoka ušteda energije zahvaljujući visokoj energetskoj efikasnosti sistema
  • Povećan stepen sigurnosti
  • Zagarantovan kvalitet sa sertifikovanim performansama
  • Povećana statička funkcionalnost u slučaju teških vremenskih uslova
  • Velik raspon rešenja
  • Jednostavnost upotrebe zahvaljujući dodatnom otvaranju na elektro pogon

/ Opšti

IZGLED Standardni

/ Tehnički

SPOLJASNJA VIDLJIVA SIRINA 55 mm
VRSTE TIPOLOGIJA Fiksne, Ventus, Paralelno otvaranje
MAKSIMALNI MOMENAT INERCIJA TRANSOM-GREDICA 568
DUBINA GREDE 30 - 179 mm
MAKISMALNI MOMENAT INERCIJE SPOLJNOG RAMA 2082
MAKSIMALNA TEZINA 180 Kg
DUBINA STUBA 65 - 223 mm
VRSTA ZASTAKLJIVANJA Pritisna ploča ili strukturalni silikon
Uf od 1,5 do 3,3 W/m²K
Vrsta ugradnje Sastavljano na gradilištu

/ Performanse

SIGURNOST NA DINAMICKO OPTERECENJE Projektno opterećenje ± 3 KN/m²
VODONEPROPUSTLJIVOST R7, RE 1200
PROPUSTLJIVOST VAZDUHA A4
OTPORNOST NA UDAR VETRA Design Load ± 2 KN/m1

/ Karakteristike

Sve dostupne tipologije
Okretno-nagibni prozor
Prozor sa otvaranjem na spolja, paralelno i u polje
Vrata sa otvaranjem na spolja
Vrata sa otvaranjem na unutra
Prozor sa otvaranjem na spolja (šarke sa gornje strane)
Prozor sa paralelnim otvaranjem na spolja

/ Galerija

/ Preseci