SN Stolarija

Toplotno izolovani sistem SMARTIA S67 PHOS

/ Opis

SMARTIA S67 PHOS nudi moderne minimalističke linije sa skrivenim krilima i okovima. Ova verzija maksimizira prirodnu svetlost zahvaljujući značajno smanjenoj vidljivoj širini aluminijuma od samo 72 mm. Izuzetna toplotna izolacija i performanse u smislu propusnosti vazduha, vodonepropusnosti i opterećenja vetrom, čine ovaj sistem idealnim za zahtevne projekte.

/ Prednosti

  • Povećana prirodna svetlost zahvaljujući minimalističkom dizajnu sistema
  • Visoka ušteda energije zahvaljujući izuzetnim toplotnim performansama
  • Jednostavnost upotrebe i visoka funkcionalnost
  • Visok nivo bezbednosti
  • Jednostavnost pristupa prema specifikacijama za osobe sa posebnim potrebama i decu
  • Širok izbor tipologija i rešenja
  • Specijalna rešenja za hotele
  • Povećana statička opterećenja i funkcionalnost u slučaju ekstremnih vremenskih uslova
  • Izuzetan kvalitet
  • Jednostavnost upotrebe i visoka funkcionalnost

/ Opšti

TIPOVI PROZORA Okretno/nagibni
TERMIČKA IZOLACIJA Da
SPOLJAŠNJI OBLICI Ravno

/ Performanse

VODONEPROPUSTLJIVOST CLASS Ε1500
PROPUSTLJIVOST VAZDUHA CLASS 4

/ Karakteristike

Sve dostupne tipologije
Jednokrilni okretno-nagibni
Jednokrilni okretno-nagibni
Jednokrilni okretno-nagibni sa niskim pragom
Jednokrilni okretno-nagibni sa niskim pragom
Dvokrilni okretno-nagibni
Dvokrilni okretno-nagibni
Dvokrilni okretno-nagibni sa niskim pragom
Dvokrilni okretno-nagibni sa niskim pragom
Dvokrilni okretno-nagibni sa fiksnim delom sa gornje strane
Dvokrilni okretno-nagibni sa fiksnim delom sa gornje strane
Dvokrilni okretno-nagibni sa zaštitom od sunca
Dvokrilni okretno-nagibni sa zaštitom od sunca
Jednokrilni okretno-nagibni sa fiksnim svetlarnikom
Jednokrilni okretno-nagibni sa fiksnim svetlarnikom

/ Galerija

/ Preseci